Restauració d’un Mosaic de Nolla a Barcelona

Aquest bonic mosaic de Nolla és en un pis de l’Eixample de Barcelona i s’ha reformat íntegrament. El terra de Nolla va ser restaurat en la seva totalitat i algunes peces en mal estat van ser substituïdes per altres exactament iguals provinents del nostre magatzem de mosaics de Nolla.

Quan totes les rajoles van ser col·locades es va polir la beurada i es va abrillantar el mosaic. Aquest pas es va fer de manera ecològica, sense productes químics. L’acabat del terra es va fer amb segments diamantats de gra 3500, és a dir, el més fi. Al final del procés es va aplicar hidrofugant per tal de tapar els porus i protegir aquest preciós mosaic de Nolla.

Les fustes perimetrals també van ser restaurades. Es van polir, s’hi va aplicar un tractament pel corc i s’hi va aplicar oli de llinosa per aconseguir uniformitat i fer indistingibles les fustes noves de les antigues, sobretot on abans hi havia hagut envans.

Comments are closed.