Polit de terres

Polit, abrillantat i restauració de tot tipus de terres.

Especialistes en mosaic hidràulic i mosaic de Nolla

Som professionals amb més de 30 anys d’experiència en el sector.

Experts en polir, abrillantar i restaurar tot tipus de terres.

Disposem de les màquines més modernes i treballem amb els millors productes del mercat.

Entre els nostres serveis, restaurem terres hidràulics i reposem peces tant hidràuliques com de Nolla, col·laborant estretament amb els artesans més reconeguts.

Polit de mosaic de Nolla

polidor de mosaics de Nolla

El mosaic de Nolla està confeccionat per petites peces de gres porcelànic de diferents formes geomètriques o amb un dibuix interior. Dissenys exclusius i de qualitat.

Polit mosaic de Nolla

Polit de mosaics hidràulics

polidor terres hidràulics

Els mosaics hidràulics són un tipus de rajoles que no requerien cocció sinó que es consolidava mitjançant premsa i amb els seus característics dibuixos representaven formes geomètriques.

Polit mosaics hidràulics

Polit de
mosaic romà

polidor mosaic romà

Petites peces de marbre que agrupades per colors i amb la perícia de l’artesà formen dibuixos, emblemes … Situats entre els paviments més selectes.

Mosaic romà

Polit de
formigó

polidor terres de formigó

Les varietats de tractaments per al formigó són molt extenses, i poden anar des del terra d’una llar fins a grans superfícies industrials o instal·lacions esportives.

Polit de formigó

Polit de
marbre

polidor de sòl de marbre

Els terres de marbre són un dels sòls més freqüents i amb un bon tractament d’abrillantat i polit un dels mes elegants. Un terra de marbre polit manté la seva brillantor durant anys.

Polit de marbre

Polit de
terratzo

polidor terratzo

El terratzo és un conglomerat de pedres, habitualment de marbre, i ciment que té diferents aspectes segons sigui el color del ciment i el color de les pedres.

Polit de terratzo

Polit de
terres de fang

polidor de terres de fang o toba

Els sòls de fang o de tova són rajoles de fang cuit. El seu baix cost i la seva adaptabilitat estètica a l’entorn van proporcionar al seu moment que aquest fos el paviment típic de les cases rurals.

Polir terres de fang

Polit
ecològic

polit ecològic

Amb el sistema 2 + 2 pot fàcilment restaurar, abrillantar i mantenir diferents tipus de paviments, amb una brillantor mirall, amb màquines rotatives o amb fregadores.

Polit ecològic